Your personalized Flickr Explore.
Connect to Flickr
242.227-7 | Najmrd 3 everywhere by Junior Peťo - Ucelená najbrt súprava na čele s Brnenskou "plechovkou" ktorých stále ubúda smeruje do Břeclavy s výlukovým osobákom len z Brna.
Os 4627 (Brno hl.n - Břeclav)
Vojkovice nad Svratkou, 28.8.2017

242.227-7 | Najmrd 3 everywhere

Similar Photos

Photos faved by the same people who faved this photo